Wednesday, July 20, 2016

Denna bloggs karaktär

Denna bloggs karaktär har varit lite oklar. Den har framförallt handlar om personliga minnen från perioden fram till sommaren 1971, men det har funnits en hel del undantag.

Nu har jag bestämt för att renodla det.

Den här bloggen kommer från och med nu enbart att handla om just personliga minnen,  tankar och funderingar om och från perioden före juni 1971. Det går en klar gräns i mitt liv just denna månad. Jag slutade skolan, och jag blev psykotisk. Det blev en helt ny tillvaro.

En annan sak bör sägas som denna blogg. Den fokuserar på positiva minnen. Det finns en del undantag, men det mesta handlar om positiva saker, framförallt, men inte enbart.  relaterade till min grundskoleklass.

En annan sak som bör nämnas är att den endast handlar om vad jag vill kalla för alltid-minnen. Med ett enda undantag har jag inte med några minnen som inte funnits där hela tiden. Det beror inte på att jag delar Dan Josefsssons syn på återkallade minnen - det beror på att om jag skrev om återkallade minnen skulle det bli saker som helt strider mot bloggen karaktär.

Det som tidigare fanns här om perioden efter juni 1971, kommer att föras över till en ny blogg, som jag just nu håller på att skapa.